Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 20/3

     ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α1

-

-

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Α2

8.10

2.00

 

Β1

8.10

1.15

 

Β2

10.45

2.00

 

Γ1

8.10

2.00

 

Γ2

8.10

2.00

 

Δ1

8.10

1.15

 

Δ2

8.10

2.00

 

Ε1

8.10

1.15

 

Ε2

8.10

2.00

 

ΣΤ1

8.10

2.00

 

ΣΤ2

8.10

2.00

 

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

 

Additional information