Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 19/3

         ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α1

1.15

 

Α2

12.25

 

Β1

-

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Β2

-

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Γ1

-

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Γ2

12.25

 

Δ1

12.25

 

Δ2

12.25

 

Ε1

12.25

 

Ε2

12.25

 

ΣΤ1

1.15

 

ΣΤ2

-

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

 

                            ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Additional information