ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 12/3/14

ΤΜΗΜΑ

 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Α1

14.00

Α2

14.00

Β1

12.25

Β2

13.15

Γ1

13.15

Γ2

13.15

Δ1

13.15

Δ2

13.15

Ε1

13.15

Ε2

14.00

ΣΤ1

13.15

ΣΤ2

13.15

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Additional information