Με τους μαθητές της Στ΄ τάξης πλοηγούς

Additional information