Νομιμοποίηση κτηρίου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία νομιμοποίησης και απόκτησης άδειας λειτουργίας του σχολικού μας κτηρίου. Ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλάνιζε το σχολείο μας από τη μεταστέγασή του στο σημερινό διδακτήριο (1996) μέχρι σήμερα. Δίνεται τώρα πλέον και η δυνατότητα έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών λειτουργίας (πυρασφάλειας κ.ο.κ), καθώς και ένταξης σε προγράμματα αναβάθμισης του κτηρίου.

Παλαιότερη ανάρτηση

                      

Additional information