Σχολικός επιστάτης

1.050 επιστάτες προσλήφθησαν και τοποθετήθηκαν στα σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο πράξεων του υπουργείου Παιδείας «Προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

Ένας  θεσμός που για χρόνια υπήρχε στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επεκτείνεται και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες λειτουργίας, ειδικότερα των κτηρίων. Στο σχολείο μας καθήκοντα θα ασκεί για το επόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους ο κ. Βορδός Αθανάσιος. 

Additional information