ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11/12/13

Το πρόγραμμα του σχολείου τροποποιείται ως εξής για σήμερα Τετάρτη 11 /12/13, λόγω των στάσεων εργασίας που έχουν προκηρυχθεί:

ΤΜΗΜΑ

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Α1

10.45

11.30  

Α2

7Η

13.25

14.00 

Β1

ΔΕ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

   

Β2

5Η -6Η

11.45

13.15

Γ1

ΔΕ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

   

Γ2

4Η

10.45

11.30

Δ1

4Η

10.45

11.30

Δ2

4Η

10.45

11.30

Ε1

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

   

Ε2

4Η-5Η

10.45

12.25

ΣΤ1

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

   

ΣΤ2

2Η -3Η -4Η

9.00

11.30

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Additional information