Κλειστό το σχολείο -Γενική Συνέλευση Εκπαιδευτικών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

            Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο δε θα λειτουργήσει την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κεντρικής και Νότιας Χαλκιδικής, που θα πραγματοποιηθεί στα Ν. Μουδανιά.

Additional information