Στήριξη γονέων

Είναι πραγματικά συγκινητική η προσπάθεια, τόσο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όσο και μεμονωμένων γονέων να στηρίξουν το σχολείο εξοπλίζοντάς το τεχνολογικά και εφοδιάζοντάς το με απαραίτητο χρηστικό υλικό (φαρμακευτικό, καθαριότητας, γραφική ύλη κ.α), που λόγω της μειωμένης χρηματοδότησης αδυνατεί να προμηθευτεί. Επίσης πολλοί γονείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και προσέφεραν προσωπική εργασία για να γίνουν διάφορες τεχνικές εργασίες.

Από τα βάθη της καρδιάς μας τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή τους αυτή.

Additional information