Διοικητική Εξυπηρέτηση πολιτών

Η διεύθυνση του Σχολείου θα εξυπηρετεί τους γονείς και τους πολίτες καθημερινά 9-10 π.μ. και 1.00-2.00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 6 Σεπτεμβρίου, που θα απουσιάζουμε λόγω σεμιναρίου. Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών της Α΄τάξης να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες της εγγραφής των παιδιών τους άμεσα για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Additional information