Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Ημερίδες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων προγράμματος Μετάβασης

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του Σχολ. Συμβούλου κ.Γ. Μπότσα

 

Το πέρασμα από το δημοτικό  στο γυμνάσιο είναι αναπόφευκτη αλλαγή στη ζωή του παιδιού μας και τη δική μας. Στα  πλαίσια υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε φέτος  με την καθοδήγηση των τριών Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής κ. Γ. Μπότσα, Β. Κελεσίδη και Απ. Παρασκευά θα πραγματοποιηθεί ημερίδα την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Η παρουσία των γονιών των μαθητών της Στ΄κρίνεται απαραίτητη. Ας μην ξεχνάμε ότι το παιδί που στηρίζεται απ΄όλους τους εμπλεκόμενους προχωρά με σταθερό βηματισμό.

Additional information