Ευχαριστήριο προς την Τροχαία

Ευχαριστούμε την Τροχαία Πολυγύρου για την πολύτιμη βοήθεια της  στην υλοποίηση του προγράμματος «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» της Γ΄ τάξης του σχολείου μας. Χωρίς τη συμβολή αυτής και του προσωπικού της θα ήταν αδύνατη η διανομή έντυπου υλικού στους διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο του Πολυγύρου, που στόχο είχε την ενημέρωσή τους για την εφαρμογή των κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας.

Additional information