Κλειστό το σχολείο, λόγω Γενικής Συνέλευσης Εκπαιδευτικών


Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Κεντρικής και Νότιας Χαλκιδικής, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013, το σχολείο δε θα λειτουργήσει.

Additional information