Έκθεση Βιβλίου

Την έκθεση επισκέφθηκαν αρκετές από τις τάξεις του σχολείου μας.

  

 

Additional information