Ενημερώνομαι για το σεισμό

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ξεκίνησε στο σχολείο με θέμα:"Σεισμοί: Πρόληψη και προστασία". Στόχος μας η σωστή ενημέρωση, η γνώση των μέτρων προστασίας και η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου δράσης του σχολείου για τη δημιουργία "ασπίδας προστασίας"  των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Additional information