11ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα μετακινηθούν με ευθύνη των γονέων. Στους νικητές θα δοθούν κύπελλα και μετάλλια.

 

Additional information