ΑΠΕΡΓΙΑ 20/2/2013

Σήμερα Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία, το πρόγραμμα θα τροποποιηθεί στα τμήματα, ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Α1

13.15

Α2

2.00

Β1

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Β2

2.00

Γ1

13.15

Γ2

2.00

Δ1

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Δ2

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Ε1

2.00

Ε2

2.00

ΣΤ1

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

ΣΤ2

2.00

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 13.15

Additional information