Ανακαλύπτοντας Θεούς και ήρωες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανακαλύπτοντας Θεούς και ήρωες" του Αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν οι μαθητές της Γ΄τάξης, κατά την επίσκεψή τους σ' αυτό, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013.

Το πρόγραμμα βασιζόταν στην πρώτη ενότητα της ιστορίας της Γ΄Δημοτικού και στόχο είχε την κατανόηση ζητημάτων της μυθολογίας, μέσα από την παρατήρηση και την αναγνώριση των συμβόλων και των χαρακτηριστικών Θεών και ηρώων, όπως αυτοί απεικονίστηκαν σε έργα τέχνης της αρχαιότητας.

Με την καθοδήγηση των υπευθύνων "οι μικροί αρχαιολόγοι" εξοικειώθηκαν με τους χώρους του μουσείου και ήρθαν σε επαφή με τα εκθέματα, παίρνοντας πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων και τον τρόπο που τιμούσαν τους Θεούς και τους ήρωές τους. 

Εξωτερικός δικτυακός τόπος.Προσοχή στη χρήση άλλων περιεχομένων.

Additional information