Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής

 

   

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος "Γνωρίζω την πόλη μου", που υλοποιεί το Β1 τμήμα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής.

   

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτηρίου και ενημερώθηκαν για το έργο και το αντικείμενο της Ελληνικής Αστυνομίας, με ιδαίτερη θέρμη και φιλοξενία τόσο από τον Αστυνομικό Διευθυντή  κ. Κ. Παπουτσή, όσο και από το προσωπικό της.

   

Additional information