Σεμινάριο εκπαιδευτικών

Επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς της Στ΄τάξης πραγματοποίησε σήμερα ο σχολικός σύμβουλος κ. Γ.Μπότσας στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας, με θέμα: "Συνεργατική γραφή - διαδικτυακά εργαλεία"

Η συνεργατική γραφή, σε πραγματικό χρόνο από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς   να μετατραπεί το γράψιμο από μια μοναχική σε μια περισσότερο ενεργή, κοινωνική διαδικασία μάθησης.  

Και βέβαια το σεμινάριο απέκτησε πράγματι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν η θεωρία έγινε πράξη και οι επιμορφούμενοι,  συνεργαζόμενοι με συναδέλφους της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής, που αντίστοιχα επιμορφωνόταν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Καλλικράτειας,  δημιούργησαν από κοινού την πρώτη  τους ιστορία. 

Additional information