Χριστουγεννιάτικα δέντρα

Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Πολυγύρου και τους γονείς των μαθητών μας Αυγέρο Βασίλη, Κωστάρα Κωνσταντίνο και Βαγιωνά Γιώργο για τη διάθεση των φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων. 

   

Additional information