ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, στις 1.00 το μεσημέρι θα δοθεί η βαθμολογία Α΄ τριμήνου και θα γίνει η σχετική ενημέρωση στους γονείς.

Στις τάξεις Α΄ και Β΄ δε χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή.

Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων, σύμφωνα με τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και χορηγείται έλεγχος προόδου, με βάση την κλίμακα βαθμολογίας που περιλαμβάνει:

1. Για τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ τους χαρακτηρισμούς: Άριστα (Α΄), Πολύ καλά (Β΄), Καλά (Γ΄) και Σχεδόν Καλά (Δ΄)

2. Για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ τους χαρακτηρισμούς: Άριστα (9-10), Πολύ καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν Καλά (1-4).

Additional information