Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

3η Δεκέμβρη

Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

... δεν είναι αυτοί που μας έχουν ανάγκη αλλά εμείς,

γιατί κάθε μέρα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους.

Εξωτερικός δικτυακός τόπος. Προσοχή στη χρήση άλλων περιεχομένων.

Additional information