Ευχαριστήρια

1.Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για την αγορά και διάθεση εξειδικευμένου παιδαγωγικού υλικού που θα υποστηρίξει τη διδασκαλία των μαθητών του Τμήματος Ένταξης.

2.Επίσης ευχαριστούμε τους: 

α. κ.Κουκουμπή Κώστα για την επισκευή και αποκατάσταση βλάβης του αρμονίου.

β. κ.Κλωντήρα Χάρη για τη διάθεση φρούτων και λαχανικών για τις ανάγκες διαφόρων δραστηριοτήτων.

γ. κ.Δ.Π. για την επισκευή τριών μονάδων Η/Υ

δ. κ. Μπόλματη Παναγιώτη για την επιδιόρθωση ενός πάγκου-κάθισμα

      Η συμβολή τους στη ομαλή λειτουργία του σχολείου μας είναι πολύτιμη για όλους μας.

Additional information