Εορτασμός 100 χρόνων από την απελευθέρωση του Πολυγύρου

Πηγή: Αετός Χαλ/κής

 Εξωτερικός δικτυακός τόπος. Προσοχή στη χρήση άλλων περιεχομένων.

Additional information