Ιστορία, μέσω website

Ένας νέος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών του Στ1 τμήματος και του δασκάλου τους Μιχάλη Δρούγκα εγκαινιάζεται. Οι μαθητές, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και με τη χρήση κωδικών, θα αντλούν πληροφορίες σχετικές με τα μαθήματά τους. Επεκτείνοντας τη διδασκαλία με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι τα κίνητρα των μαθητών αυξάνονται και η κατάκτηση των γνώσεων γίνεται με ευχάριστο και επικοδομητικό τρόπο.

Ευχαριστούμε πολύ τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Γιώργο Μπότσα, γιατί με τη δική του τεχνική υποστήριξη το σχέδιο γίνεται πράξη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά με το μάθημα της Ιστορίας, με στόχο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα μαθήματα.

Additional information