ΤΠΕ στο Δημοτικό: Δραστηριότητα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου σε θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, οι μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων, ξεκίνησαν την υλοποίηση της ιστοεξερεύνησης με τίτλο: Οι άθλοι του Ηρακλή και του σύγχρονου μαθητή.

 


Σύνδεσμος ιστοεξερεύνησης: http://zunal.com/webquest.php?w=84476

 

Η ιστοεξερεύνηση είναι δημιουργία του καθηγητή Πληροφορικής Θωμά Σκυλογιάννη και στην αρχική της μορφής απευθύνεται σε μαθητές της Γ' Δημοτικού, λόγω της ύπαρξης των άθλων του Ηρακλή από το βιβλίο ιστορίας της Γ δημοτικού.

Για τη διδασκαλία της Ασφάλειας στο Διαδίκτυοστους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, η παραπάνω ιστοεξερεύνηση τροποποιήθηκε έτσι ώστε να μην ληφθεί υπ' όψιν το κομμάτι της μυθολογίας. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν μόνο:

  • Το στάδιο 2, στο οποίο οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες τα φύλλα εργασίας για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο
  • Το στάδιο 4 στο οποίο οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν είτε μια αφίσα σε χαρτόνι είτε κόμικς (π.χ. με το  Web 2.0 εργαλείο ToonDoo), που θα παρουσιάζουν μερικούς από τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν, όταν κάνουν πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

Περισσότερα, όταν ολοκληρωθεί και το τελικό στάδιο της ιστοεξερεύνησης, όπου θα παρουσιαστούν οι αφίσες και τα κόμικς που θα δημιουργήσουν οι μαθητές μου.

Additional information