ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτακίδης Δημήτριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρόκου Αναστασία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσίγκας Θεόδωρος

ΤΑΜΙΑΣ: Αικατερινάρη Σοφία

ΜΕΛΟΣ: Μίχος Ευάγγελος

Η θητεία τους είναι διετής και λήγει 7-12-2013.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Additional information