ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 τιμούμε τους προστάτες της Παιδείας, τους Τρεις Ιεράρχες.

Η γιορτή καθιερώθηκε από τον Αλέξιο τον Κομνηνό, το 1100 μ.Χ, αφενός για να τιμηθούν οι τρεις μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας και αφετέρου για να σταματήσουν οι φιλονικίες των πιστών, σχετικά με το ποιος είναι ο πιο σπουδαίος, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Εξωτερικός δικτυακός τόπος. Προσοχή στη χρήση άλλων περιεχομένων.

Additional information