Νομιμοποίηση του σχολικού μας κτιρίου

                       

Ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει το σχολείο μας από τη μεταστέγασή του στο σημερινό διδακτήριο (1996) φαίνεται να λύνεται οριστικά. Ξεκίνησε η διαδικασία για την απόκτηση άδειας του σχολικού κτιρίου, με τη νομιμοποίηση τμήματος του 2ου ορόφου, όπως προκύπτει από απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου, που υπέγραψε ο Δήμαρχος κ. Ζωγράφος.       

                      

Additional information