ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Εκλέχτηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου στην τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 7/12/2011. Τα μέλη του είναι:

Για το Δ.Σ.

Φωτακίδης Δημήτριος , Ρόκου Αναστασία, Αικατερινάρη Σοφία, Μίχος Ευάγγελος,  Τσίγκας Θεόδωρος

Για την Ε.Ε.

Νάνου Αργυρώ, Στιβαχτάρη Ιωάννα , Χριστοφορίδης Σωτήρης

Όπως προβλέπεται από το καταστατικό, σύντομα θα συγκροτηθούν σε σώμα. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη στο έργο τους.

Additional information