ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά με ώρα έναρξης μαθημάτων 9.00 π.μ


Additional information