ΤΠΕ στο Δημοτικό: Η εργασία στο Windows Movie Maker για το σχολικό έτος 2011 - 2012 (Μέρος Β΄)

Όπως έχω αναφερθεί σε παλαιότερο μου άρθρο, αυτή την περίοδο, οι μαθητές των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου, διδάσκονται τα βασικά στοιχεία δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο, κάνοντας χρήση του εργαλείου Windows Movie Maker.

Οι μαθητές και μαθήτριες ολοκλήρωσαν με επιτυχία την δραστηριότητα εκμάθησης (tutorial) του προγράμματος και για τις επόμενες 4 διδακτικές ώρες θα δουλέψουν (σε ομάδες) για τη δημιουργία των δικών τους βίντεο από εικόνες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, τα οποία τα κατηγοριοποίησα σε 3 βασικές ενότητες.

  1. Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα που κινείται. Για παράδειγμα, παρουσιάστε την εξέλιξη ενός ιστορικού γεγονότος, με φωτογραφίες και μουσική από εκείνη την περίοδο. Επενδύστε με την κατάλληλη μουσική.

  2. Κάντε την ταινία σας να πάρει μορφή (morphing). Για παράδειγμα, παρουσιάστε τα στάδια ανάπτυξης στη ζωή ενός εντόμου ή ζώου (π.χ. πεταλούδας). Επενδύστε με την κατάλληλη μουσική.

  3. Οπτικοποιήστε μια ζωντανή συζήτηση. Για παράδειγμα αποτυπώστε σε βίντεο ένα ενδιαφέρον θέμα συζήτησης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του με τη βοήθεια φωτογραφιών και μουσικής.

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και ολόκληρη την εκφώνηση της εργασίας, μπορείτε να διαβάσετε στο ιστολόγιο του καθηγητή Πληροφορικής Νίκου Π. Μιχαηλίδη:

Additional information