Έλεγχοι Προόδου Α' Τριμήνου 2021-22

 

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 70118 Τεύχος B’ 5439/23.11.2021
φέτος δεν θα κληθείτε στο σχολείο για να παραλάβετε τους βαθμούς του Α΄ τριμήνου λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού
COVID 19.

 Οι έλεγχοι προόδου του Α’ τριμήνου θα παραδοθούν εντύπως εσώκλειστοι σε

φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες για να τους παραδώσουν σε σας.  

 

Οι εκπαιδευτικοί της Α’ και Β’ τάξης θα σας ενημερώσουν για την πρόοδό των μαθητών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Το ίδιο θα ισχύει στο σχολείο μας και για τις υπόλοιπες τάξεις. Σας θυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τους/τις εκπαιδευτικούς με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Κωνσταντίνος Γκλιάος

Additional information