ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΑΞΕΙΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ενιαίος τύπος

1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

-

-

2

2

1

1

2

ΓΛΩΣΣΑ

9

9

8

8

7

7

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

5

4

4

4

4

4

ΙΣΤΟΡΙΑ

-

-

2

2

2

2

5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

4

4

2

2

-

-

6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

-

-

-

-

2

2

7

ΦΥΣΙΚΑ

-

-

-

-

3

3

8

ΚΟΙΝ.& ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

-

-

-

-

1

1

9

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

2

2

1

1

1

1

ΜΟΥΣΙΚΗ

1

1

1

1

1

1

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

1

1

1

-

-

10

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

3

3

3

3

2

2

11

ΑΓΓΛΙΚΑ

1

1

3

3

3

3

12

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

3

3

2

2

-

-

13

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

-

-

-

-

2

2

14

ΤΠΕ

1

1

1

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

30

30

30

30

30

30

 

 

Additional information