Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08.00-08.10

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10-09.40

90΄

1η Διδακτική περίοδος

09.40-10.00

20΄

Διάλειμμα

10.00-11.30

90΄

2η Διδακτική περίοδος

11.30-11.45

15΄

Διάλειμμα

11.45-12.25

40΄

5η Διδακτική ώρα

12.25-12.35

10΄

Διάλειμμα

12.35-13.15

40΄

6η Διδακτική ώρα

13.15                        Λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου

13.15-13.20

Μετάβαση των μαθητών στην αίθουσα σίτισης

13.20-14.00

40’

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Σίτιση

14.00-14.15

15΄

Διάλειμμα

14.15-15.00

45΄

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

15.00-15.15

15΄

Διάλειμμα

15.15-16.00

45’

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

16.00                              Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος

 

 

Additional information