Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ώρες συνεργασίας με τους γονείς

TMHMA

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Α1

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.45-11.30

Α2

ΡΙΖΟΥ ΕΥΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.45-11.30

Β1

ΣΜΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

11.50-12.30

Β2

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ

ΠΕΜΠΤΗ

10.00-10.45

Γ1

ΚΟΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.00-10.45

Γ2

ΚΟΛΙΑ ΠΕΡΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.00-10.45

Δ1

ΛΙΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΡΙΤΗ

10.00-10.45

Δ2

ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ

10.45-11.30

Ε1

ΓΚΙΑΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΡΙΤΗ

10.45-11.30

Ε2

ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.00-11.00

Στ1

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

9.00-9.40

Στ2

ΚΟΥΛΟΥΜΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12.40-13.15

Additional information