Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ  ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Additional information