Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Απεργία 8/6/2016

ΤΜΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Α1

 

10.00

11.30

Α2

 

10.00

11.30

Β1

ΠΛΗΡΗΣ

 

2.00

Β2

ΠΛΗΡΗΣ

 

2.00

Γ1

 

10.00

11.30

Γ2

 

10.45

2.00

Δ1

ΠΛΗΡΗΣ

 

2.00

Δ2

ΠΛΗΡΗΣ

 

2.00

Ε1

ΠΛΗΡΗΣ

 

2.00

Ε2

ΠΛΗΡΗΣ

 

2.00

ΣΤ1

 

8.10

10.45

ΣΤ2

ΠΛΗΡΗΣ

 

2.00

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

   

Δ/ΝΣΗ

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

   

Additional information