Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Κλειστό το σχολείο...

Την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, το σχολείο δε θα λειτουργήσει, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ".

Additional information