Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την άμεση ανταπόκριση και κάλυψη των αναγκών της παροχής του εκπαιδευτικού μας έργου!!!

Additional information