Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 7/4

ΤΜΗΜΑ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Α1

ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Α2

8.10

12.25

Β1

8.10

14.00

Β2

8.10

13.15

Γ1

8.10

10.45

Γ2

ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Δ1

8.10

14.00

Δ2

8.10

14.00

Ε1

8.10

14.00

Ε2

8.10

14.00

ΣΤ1

8.10

9.45

ΣΤ2

8.10

14.00

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Η ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Additional information