Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Δωρεά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ευχαριστούμε πολύ την Εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΜΒΝΕΕ ΑΕ και τον Διευθυντή της κ. Δημ. Τσακωνίτη για τη δωρεά ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που ήταν αναγκαίος στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Η ανταπόκρισή τους στα αιτήματα που κατά καιρούς έχουμε υποβάλλει είναι άμεση, επιλύοντας με ευαισθησία προβλήματα που δυσχεραίνουν την λειτουργία του σχολείου μας.

Additional information