Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Save the earth

We can change our attitudes towards the environment and thus ensure a healthy future for our planet.

Please join us and others like us and spread the word ……. “Save The Earth.”

Students of Class E2 with English teacher Mrs. Anna Douda

Additional information