Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

13ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ

Additional information