Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων - Αθήνα

Additional information