Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους

Additional information