Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 20/3

     ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α1

-

-

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Α2

8.10

2.00

 

Β1

8.10

1.15

 

Β2

10.45

2.00

 

Γ1

8.10

2.00

 

Γ2

8.10

2.00

 

Δ1

8.10

1.15

 

Δ2

8.10

2.00

 

Ε1

8.10

1.15

 

Ε2

8.10

2.00

 

ΣΤ1

8.10

2.00

 

ΣΤ2

8.10

2.00

 

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

 

Additional information