Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις θα αναρτηθεί στη συνέχεια...

Ευχαριστήριο προς την Τροχαία

Ευχαριστούμε την Τροχαία Πολυγύρου για την πολύτιμη βοήθεια της  στην υλοποίηση του προγράμματος «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» της Γ΄ τάξης του σχολείου μας. Χωρίς τη συμβολή αυτής και του προσωπικού της θα ήταν αδύνατη η διανομή έντυπου υλικού στους διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο του Πολυγύρου, που στόχο είχε την ενημέρωσή τους για την εφαρμογή των κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας.

Additional information